Ringtones by Kodo:

 • Artist: Kodo
  Album: Ibuki
  Year: 1997
  Jang-Gwara
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • Zoku
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.8 kb

 • Ibuki
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • Toki No Koe
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • The Hunted
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • A-Son-Ja-O
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • Zoku
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • Akabanah
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • Nobi
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

 • Nanafushi
  Play  Uploaded: 19 Jun 2009
  Bitrate: 64 kb/s , Duration: 00:00:29 , Size: 227.6 kb

Kodo info:

Kodo
Members:
Ryutaro Kaneko
Motofumi Yamaguchi
Yoshikazu Fujimoto
Yoko Fujimoto
Eiichi Saito
Hideyuki Saito
Tomohiro Mitome
Tetsuro Naito
Akira Nanjo
Takeshi Arai
Kazuki Imagai

Albums by Kodo:

 • Album: Ibuki
  Year: 1997
  Songs: 10